Pågående projekt

Här kan ni läsa om våra pågående projekt.

Nyproduktion Bergsvägen 11-21

Nyproduktion_bergsvgen_2_440x280.jpg

På fastighetens parkering pågår det ett detaljplanearbete för ett punkthus på 8 våningar, ca 32-37 lägenheter. Ärendet har varit ute på samråd och upphandlingen av entreprenaden pågår.

Målsättningen är att efter semestern 2020 påbörja byggnationen av de nya parkeringsplatserna varav efter dessa är klara påbörja byggnationen av det nya huset. Förhoppningen är att de nya lägenheterna skall vara kara för inflyttning efter sommaren 2021.