För hyresgäster

För hyresgäster

Här hittar du som hyresgäst hos Sjögren Bygg information, blanketter och kontaktuppgifter för bland annat felanmälan, andrahandsuthyrning, tv, internet och telefon med mera.

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning av lägenheten kan tillåtas under ett år om anledningen är tillfälliga studier eller arbete på annan ort. Anledningen måste kunna styrkas samt godkännas av Sjögren Byggnads AB för att vara giltig.

Använd blanketten du hittar under blanketter i menyn och gör ansökan i god tid. Observera att du som förstahandshyresgäst ansvarar för lägenheten även under tiden för andrahandsuthyrningen.

Avflyttning

Lägenheten skall vara tillgänglig för inflyttande hyresgäst från och med klockan 12.00 på avflyttningsdagen. Vid samma tidpunkt skall lägenheten vara ordentligt städad. Tänk på att även städa balkong och vinds- eller källarförråd.

Samma antal nycklar som erhölls vid inflyttningen skall återlämnas. Glöm inte nycklar till port, tvättstuga och förrådsutrymmen. Skulle nycklar saknas tvingas vi att byta låscylinder och den avflyttande hyresgästen får stå för kostnaden.

Tänk på att utrustningsdetaljer som hör till lägenheten som hatthyllor, armaturer, trådkorgar etc skall lämnas kvar i lägenheten.

Uppsägningsblankett hittar du under blanketter i menyn.

Besiktning

Kom ihåg att boka tid för avflyttningsbesiktning när tid för avflyttning börjar närma sig.  I möjligaste mån skall besiktning utföras när lägenheten är tömd och städad.

Tänk på att även tömma och städa vinds- eller källarförråd.

Byte av lägenhet

Om du vill byta lägenhet med en hyresgäst som inte bor i någon av våra fastigheter måste du få ett godkännande av oss först. Använd blanketten ansökan om lägenhetsbyte.

Du behöver blanketten ansökan om lägenhetsbyte.

Hyra

En gång per kvartal skickar vi ut tre avier för nästkommande månader. Hyran betalas i förskott och skall enligt hyreslagen betalas "senast den sista vardagen före början av varje månad".

Vid betalning via internet är det mycket viktigt att korrekt OCR-nummer anges. Detta för att vi skall kunna identifiera vilken lägenhet och vilken månad som avses.  Observera att varje avi har ett unikt OCR-nummer. Sker betalning på annat sätt notera då avsedd lägenhet och månad på meddelanderaden.

Skulle det vara problem med att betala hyran är det viktigt att du kontaktar oss med det samma, eftersom upprepade förseningar av hyresbetalningarna eller obetald hyra är skäl till uppsägning av hyreskontraktet.

TV, bredband och telefoni

Våra fastigheter har ett tjänsteutbud från ComHem. I hyresavtalet ingår det ett Grundutbud av TV-kanaler. Som hyresgäst har ni möjlighet att teckna avtal för ytterligare TV kanaler samt avtal för bredband. Mer info finns på www.comhem.se

Fastigheterna är utrustade med telefonanslutning där ni kan välja att med valfri operatör ansluta Telefon samt ADSL-bredband. Kopparnätet är under avveckling i Sverige och det är osäkert hur längde dessa tjänster kan tillhandahållas. För mer info kontakta önskad leverantör.

Felanmälan görs här.

Tvättmaskin

Installation av tvättmaskin får bara göras av behörig fackman, eftersom elfel och vattenläckage är vanliga orsaker till bränder och översvämningar. Installationen måste även godkännas av hyresvärden innan arbetet kan påbörjas. Använd blanketten Överenskommelse tvättmaskin.

Diskmaskin

Installation av diskmaskin får bara göras av behörig fackman, eftersom elfel och vattenläckage är vanliga orsaker till bränder och översvämningar. Installationen måste även godkännas av hyresvärden innan arbetet kan påbörjas. Använd blanketten Överenskommelse diskmaskin.

Uppsägning

Kontraktet på lägenheten måste alltid sägas upp skriftligen. Använd den del på hyreskontraktet som avser avflyttning.

Observera att uppsägningstiden är tre månader och att den månad som lägenheten sägs upp under inte räknas in i uppsägningstiden. Du är dessutom skyldig att betala hyra under dessa tre månader.

Under uppsägningstiden är du skyldig att visa lägenheten för framtida hyresgäster.