Om Sjögren Byggnads AB

Om Sjögren Byggnads AB

Sjögren Byggnads AB har sedan 1978 ägt, förvaltat och byggt om fastigheter i centrala Göteborg.

Sjögren Byggnads AB grundades 1978 av Thomas Sjögren med avsikten att äga, förvalta och bygga om fastigheter i centrala Göteborg. Med en familjebakgrund från Järnhandel vid Järntorget i Göteborg och ett stort intresse för äldre stenhus hamnade fokus på fastigheter områdena Vasastaden, Linné och Masthugget.

Sedan starten har företaget byggt om ca 600 lägenheter och lokaler i egna fastigheter. Under mitten av 1990-talet avvecklades byggverksamheten och i dag äger och förvaltar bolaget de egna fastigheterna.

I det helägda dotterbolaget Sjögren Projekt & Byggledning AB används den gedigna fastighetsbakgrunden och kompetensen för att driva ombyggnadsprojekt åt externa kunder.