Sjögren Projekt & Byggledning

Sjögren Projekt & Byggledning

Sjögren Projekt & Byggledning AB utför projekt & byggledningsuppdrag för privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar

Sjögren Projekt & Byggledning är ett helägt dotterbolag till Sjögren Byggnads AB. Med gedigen bakgrund och kompetens från egen ombyggnad och förvaltning hanterar vi de flesta fastighetsrelaterade projekt.

Under de senast 25 åren har vi lett projektering, upphandlat och kontrollerat arbetets genomförande på ett stort antal fastighetsrelaterade projekt i Göteborgsregionen. Ett flertal objekt har byggts om i samråd med Riksantikvarien och Historiska museet.

Kunden använder oss som projektledare för att få den bästa produkten till det bästa priset. Vi tar hand om inventering, förfrågan och upphandling av entreprenaden för att minska osäkerheten innan byggstart. Vi hanterar kontroll av genomförandet, byggledning och kontakter med stadsbyggnadskontoret och andra myndigheter.

Sjögren Projekt & Byggledning logotyp