Pågående projekt

Här kan ni läsa om våra pågående projekt.

Tyska Bron

Tyska_Bron_mini.jpg

Uppdragsgivare: Avenyfamiljen AB

Uppdrag
Projekteringsledning, upphandling, projekt- och byggledning. Myndighetskontakter, bygglov, tillstånd kajplats, vattenverksamhet, kontrollansvar, mm

  • Nyetablering av flytande servering i hamnkanalen vid Tyska Bron.