Våra fastigheter

Våra fastigheter

Bergsvägen 11-21

Bergsvägen 11-21 ligger naturskönt i området Kopper i Stenungsund.

Fastigheten förvärvades 2011 och genomgick en totalrenovering under 2012-2013. På fastigheten finns två byggnader, totalt 36 lägenheter med 3 R.O K.

Nyborgsvägen 4

32 Energieffektiva lägenheter är under byggnation och väntas vara klara i december 2021. På fastigheten finns även en komplementbyggnad med lägenhetsförråd, cykelförråd och parkeringsplats

ROK Antal Snittstorlek
1:or 8 32,0
2:or 10 56,0
3:or 10 67,4
4:or 4 77,0
Totalt 32 56,2